Dokumenty

Świetlica szkolna

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Dla Rodziców Uczniów, których sytuacja zawodowa i życiowa wymaga, aby Dziecko korzystało ze świetlicy szkolnej Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 uprzejmie informuje o rekrutacji do świetlicy szkolnej w roku 2023.

Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, bardzo proszę się zapoznać z Zasadami rekrutacji do świetlicy szkolnej w roku 2023.

Zostały tam szczegółowo opisane terminy i inne ważne kwestie.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Błędnie i niekompletnie wypełniona Karta zgłoszenia może opóźnić zakwalifikowanie Dziecka do grupy świetlicowej.

Kartę zgłoszenia można również pobrać i wypełnić na portierni i w sekretariacie placówki.


Regulaminy

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z telefonów

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej


Procedury

Procedura usprawiedliwiania nieobecności


Programy

Program profilaktyczno-wychowawczyMSP2 Piekary Śl.

ul. ks. J. Popiełuszki 8
41-940 Piekary Śląskie
Polska

© Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich. All rights reserved. Powered by GoldenGate.